Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing

Transforming lives with great homes, quality services and support.

Company details

DESCRIPTION

**Please scroll down for English** Sefydlwyd Tai Gogledd Cymru yn 1974, ac erbyn heddiw mae’n fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,600 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn cyflogi hyd at 200 o bobl ac rydym yn falch o arddangos ein hachrediad Arian Buddsoddwyr mewn Pobl. Yn ogystal â chynnal cartrefi presennol rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd a dod â thai gwag yn ôl i ddefnydd drwy’r adeg. Rydym hefyd yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn meysydd hanfodol fel Tai â Chymorth, darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed. // Founded in 1974, North Wales Housing is a successful social enterprise providing homes and delivering services to over 2,600 households across North Wales. We employ up to 200 people and are proud to display the Investors in People Silver accreditation. As well as maintaining existing homes we are also continually building new homes and bringing empty homes back to life. We are also a regional market leader in vital areas such as Supported Housing, providing housing and services for vulnerable people.

ADDRESS HQ

Conwy, United Kingdom

COMPANY NAME

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing

CREATION DATE

1974

INDUSTRY

Non-profit Organization Management

Top Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing Employees

Holly Hughes

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing

Llandudno Junction, United Kingdom

+1 h***@nwha.org.uk

+1 +44 4***

Employee contacts

FULL NAMESJOB DESCRIPTIONCOMPANYLOCATIONEMAILPHONE NO
Holly HughesCustomer Service ManagerTai Gogledd Cymru | North Wales HousingLlandudno Junction, United Kingdomh***@nwha.org.uk+44 4***

Related companies

COMPANYINDUSTRYLOCATIONNO OF EMPLOYEES
Sue RyderNon-profit Organization ManagementLondon, United Kingdom1000-5000See company detailsSee employee details
Magic BreakfastNon-profit Organization ManagementLondon, United Kingdom50-200See company detailsSee employee details
Chance UKNon-profit Organization ManagementLondon, United Kingdom10-50See company detailsSee employee details
Dreams Come True Children S CharityNon-profit Organization ManagementLiphook, United Kingdom10-50See company detailsSee employee details
World Animal ProtectionNon-profit Organization ManagementUk, United Kingdom200-500See company detailsSee employee details

Companies search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Frequently Asked Questions

How many employees does Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing have?

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing has 80 employees.

When was Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing founded?

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing was founded in 1974.

How many followers does Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing have on LinkedIn?

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing's LinkedIn page currently has 1195 followers.

WHAT DO WE OFFER?

Kaspr - A better way to search and connect with your leads.

kaspr widget

Sign up on Kaspr.io

Kaspr will display your prospect’s contact information the moment you visit their LinkedIn profile. Quick! Isn’t it?

kaspr automation

Search contact information

Kaspr lets you send automated follow up messages to your leads. Send them on your chosen day and time.

kaspr dashboard

Connect your integrations

Manage everything via one platform. Your team, your clients, your leads, everything – Using just the Dashboard.

Sign up to uncover company details