Holly Hughes

kaspr profile icon Customer Service Manager kaspr company icon Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing

Profile details

kaspr job icon JOB TITLE

Customer Service Manager

kaspr compan icon COMPANY NAME

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing

kaspr address icon LOCATION

Llandudno Junction, United Kingdom

kaspr experience icon EXPERIENCES

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing

Customer Service Manager

kaspr address icon Conwy, United Kingdom

- Present

**Please scroll down for English** Sefydlwyd Tai Gogledd Cymru yn 1974, ac erbyn heddiw mae’n fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,600 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn cyflogi hyd at 200 o bobl ac rydym yn falch o arddangos ein hachrediad Arian Buddsoddwyr mewn Pobl. Yn ogystal â chynnal cartrefi presennol rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd a dod â thai gwag yn ôl i ddefnydd drwy’r adeg. Rydym hefyd yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn meysydd hanfodol fel Tai â Chymorth, darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed. // Founded in 1974, North Wales Housing is a successful social enterprise providing homes and delivering services to over 2,600 households across North Wales. We employ up to 200 people and are proud to display the Investors in People Silver accreditation. As well as maintaining existing homes we are also continually building new homes and bringing empty homes back to life. We are also a regional market leader in vital areas such as Supported Housing, providing housing and services for vulnerable people.

Customer Service Agent

kaspr address icon Llandudno Junction, United Kingdom

November 2018 - May 2022

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing

Customer Service Manager

kaspr address icon Conwy, United Kingdom

- Present

**Please scroll down for English** Sefydlwyd Tai Gogledd Cymru yn 1974, ac erbyn heddiw mae’n fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,600 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn cyflogi hyd at 200 o bobl ac rydym yn falch o arddangos ein hachrediad Arian Buddsoddwyr mewn Pobl. Yn ogystal â chynnal cartrefi presennol rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd a dod â thai gwag yn ôl i ddefnydd drwy’r adeg. Rydym hefyd yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn meysydd hanfodol fel Tai â Chymorth, darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed. // Founded in 1974, North Wales Housing is a successful social enterprise providing homes and delivering services to over 2,600 households across North Wales. We employ up to 200 people and are proud to display the Investors in People Silver accreditation. As well as maintaining existing homes we are also continually building new homes and bringing empty homes back to life. We are also a regional market leader in vital areas such as Supported Housing, providing housing and services for vulnerable people.

Customer Service Agent

kaspr address icon Llandudno Junction, United Kingdom

November 2018 - May 2022

Contact information

Holly Hughes

Customer Service Manager

kaspr email icon

1 EMAIL(S)

h***@nwha.org.uk

kaspr phone icon

1 PHONE NUMBER(S)

+44 4***

View coworkers

Customer Service Manager

Tai Gogledd Cymru | North Wales Housing

Llandudno Junction, United Kingdom

h***@nwha.org.uk

+44 ***

Coworkers

FULL NAMESJOB DESCRIPTIONCOMPANYLOCATIONEMAILPHONE NO.
Holly HughesCustomer Service ManagerTai Gogledd Cymru | North Wales HousingLlandudno Junction, United Kingdomh***@nwha.org.uk+44 ***

Related profiles

FULL NAMESJOB DESCRIPTIONCOMPANYLOCATIONEMAILPHONE NO.
Nick BrownGroup Service ManagerLister Wilder LtdSpencers Wood, United Kingdomn***@listerwilder.co.uk+44 ***
Sophie BoshkuService Assurance Manager (Spines)OpenreachPenarth, United Kingdoms***@openreach.co.uk+44 ***
Jack StorerService & Implementation ManagerCrime And Fire Defence Systems LtdBradford, United Kingdomj***@crimeandfire.com+44 ***
Simone ForemanCustomer And Trading ManagerSainsbury'sCross Lanes, United Kingdoms***@sainsburys.co.uk+44 ***
Anna RozwadowskiService Delivery ManagerMosaic IslandUnited Kingdoma***@mosaicisland.co.uk+44 ***

Profiles search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
WHAT DO WE OFFER?

Kaspr - A better way to search and connect with your leads.

kaspr widget

Sign up on Kaspr.io

Kaspr will display your prospect’s contact information the moment you visit their LinkedIn profile. Quick! Isn’t it?

kaspr automation

Search contact information

Kaspr lets you send automated follow up messages to your leads. Send them on your chosen day and time.

kaspr dashboard

Connect your integrations

Manage everything via one platform. Your team, your clients, your leads, everything – Using just the Dashboard.

Sign up to uncover company details